Bàn vong

    Hình ảnh hoạt động

    Ngoài các dịch vụ cho thuê xe tang lễ, áo quan, hoa tang lễ thì Dịch vụ tang lễ Thanh Nhàn còn cung cấp các dịch vụ khác:

    Bàn vong

    Bàn tam thánh